กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2563


กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2563

 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ  กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2563 โดยร่วมกันตัดหญ้า/กวาดขยะ และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอมโรงกรองน้ำบางคู และสถานีจ่ายน้ำท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเรียบร้อย และสวยงาม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

เลื่อนขึ้นข้างบน