กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ...... กำกับดูเเลระบบประปาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนเเก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ...... กำกับดูเเลระบบประปาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนเเก่น


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  ......  กำกับดูเเลระบบประปาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนเเก่น

กปภ.สาขาขอนแก่น(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

......

กำกับดูเเลระบบประปา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ จังหวัดขอนเเก่น

......

วันนี้ เวลา 10.00 นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษเเละ หัวหน้างานบริการเเละควบคุมน้ำสูญเสีย เเละ พร้อมพนักงานในสังกัด                      กำกับดูเเลระบบน้ำประปาภายใน พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของชุมชน   เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกรณียกิจ เปิดอาคารภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ ณ ภาคบริการโลหิตเเห่งชาติที่ จังหวัดขอนเเก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น ในวันที่ ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ผจก.กปภ.สาขาขอนเเก่น (สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ เร่งสำรวจ ตรวจสอบ พร้อมเเจ้งการติดตั้ง ถังบรรจุน้ำสำรองเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละสมพระเกียรติ


 

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน