กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบ และส่งเสริมความผูกพันอันดีภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีในการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างสำนักงาน และ สถานีผลิตน้ำโพธารามเนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ผู้จัดการถ่ายทอดเนื้อหารายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละตอนที่ผ่านมา , รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักงานตามโครงการ GECC , แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563 , หารือวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน เพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพในการทำงาน , พนักงานใหม่ที่บรรจุ และย้ายมารับตำแหน่งกล่าวแนะนำตัว และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ ณ ห้องประชุม สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 - 08.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน