กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน


กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จะดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อาจส่งผลกระทบให้น้ำไหลอ่อน หรือไม่ไหลในจุดพื้นที่สูง เขตพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน