กปภ.สาขาปราณบุรี ส่งพนักงานเข้าตรวจสอบมาตรฐานน้ำประปา พร้อมให้คำปรึกษา ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ส่งพนักงานเข้าตรวจสอบมาตรฐานน้ำประปา พร้อมให้คำปรึกษา ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2


กปภ.สาขาปราณบุรี  ส่งพนักงานเข้าตรวจสอบมาตรฐานน้ำประปา พร้อมให้คำปรึกษา ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2

กปภ.สาขาปราณบุรี  ส่งพนักงานเข้าตรวจสอบมาตรฐานน้ำประปา พร้อมให้คำปรึกษา ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก

นำพนักงานในสังกัดงานผลิต เข้าตรวจสอบมาตรฐานน้ำประปาภายใน ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 พร้อมให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิต และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา

ให้กับเจ้าหน้าที่ และชื่นชมถึงมาตรฐานในการผลิตน้ำของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน