กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ..... “กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีและคณะ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ..... “กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีและคณะ”


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ..... “กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีและคณะ”

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
.....
"กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีและคณะ"
    วันนี้เวลา 11.00 น. นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (พ) ได้ให้การต้อนรับ นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถี และคณะที่ได้เดินทางเข้าประชุมหารือเรื่องการติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวในชุมชน ณ ศาลากลางบ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นจุดให้บริการน้ำประปาโดยเทศบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการบริโภค-อุปโภค ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ โดย กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พร้อมที่จะสำรวจประมาณการ และติดตั้งมาตรวัดน้ำทั้ง 14 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน