กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำบางละมุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำบางละมุง


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำบางละมุง

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้นายศักดิ์ดา จันทร์กระจ่าง หัวหน้างานผลิต นำทีมพนักงานผลิตสถานีผลิตน้ำบางละมุง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ณ สถานีผลิตน้ำบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีกำลังการผลิต ๒,๕๐๐ ลบ.ม./ชม. ซึ่งมีถังตกตะกอนทั้งสิ้น ๖ ถัง เพื่อผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
 
งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน