กปภ.สาขาตราด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2563 ณ สถานีผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำปลายคลอง 1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2563 ณ สถานีผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำปลายคลอง 1


กปภ.สาขาตราด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2563 ณ สถานีผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำปลายคลอง 1

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) โดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสายงานผลิต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2563 ด้วยการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำปลายคลอง 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้มีเป็นความระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรและสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี ณ สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำปลายคลอง 1

เลื่อนขึ้นข้างบน