กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาลำปาง  ร่วมกิจกรรม  “สถานีประชาชนสัญจร”  ประจำปี  ๒๕๖๒

             วันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  นายอนุชา    ศิริบวรเดช  ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  มอบหมายให้พนักงานในสังกัด  และนักศึกษาฝึกงาน  ร่วมกิจกรรม "สถานีประชาชนสัญจร"  พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตรากปภ.ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๓๐๐  ขวด   เนื่องด้วยองค์การกระจายเสียง   และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย   (ส.ส.ท.)    สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   จัดกิจกรรม  "สถานีประชาชนสัญจร"เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่  และสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการ  พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น และเปิดบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ ตรวจสุขภาพ บริการตัดผมจำหน่ายสินค้า OTOP  ปรึกษาปัญหากฏหมาย รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของชาวบ้าน  เป็นต้น  ณ  อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    อำเภอเมือง     จังหวัดลำปาง

                    ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

เลื่อนขึ้นข้างบน