กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยจังหวัดขอนแก่น เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยจังหวัดขอนแก่น เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยจังหวัดขอนแก่น เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางศุภางค์วดี เลวรรณ์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยจัดขึ้นที่โดมเอนกประสงค์ แดน 1 เรือนจำกลางขอนแก่น พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ กปภ. จำนวน 480 ขวด
โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยจังหวัดขอนแก่นได้รวมพลังจิตอาสาส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชน แสดงความเอื้ออาธร จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 780 คน
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาพด้านจิตใจของผู้ต้องขัง

 

 งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

ขอบคุณภาพข่าวบางส่วนจาก:  https://www.komchadluek.net

เลื่อนขึ้นข้างบน