กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ทำนุบำรุง ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำเขื่อนปราณบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ทำนุบำรุง ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำเขื่อนปราณบุรี


กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ทำนุบำรุง ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำเขื่อนปราณบุรี

ปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ทำนุบำรุง ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำเขื่อนปราณบุรี

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดย ผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ,ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วย

หัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ทำนุบำรุง ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำเขื่อนปราณบุรี

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน