กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดันหมู่บ้านหนองขอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดันหมู่บ้านหนองขอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ


กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดันหมู่บ้านหนองขอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นำโดย ผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล และผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด

ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงดันน้ำ ณ โรงสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำหมู่บ้านหนองขอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ เพื่อปรับแรงดันน้ำให้สามารถส่งได้อย่างสม่ำเสมอในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

ให้ทันต่อความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน