การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายกัมพล  มีตา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช มอบหมายให้นายวินัย  จุใจ  พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณวัดบ่อกรุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายวัฒนา  ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน