การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย  สวัสดิ์อารี ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพานมอบหมายให้นายนายทิวา  พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยกบางสะพานน้อย จนถึงบริเวณสี่แยกศาลเจ้า

เลื่อนขึ้นข้างบน