กปภ.สาขาบ้านนาสาร ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่


กปภ.สาขาบ้านนาสาร ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่

นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ โรงกรองน้ำบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ห่างไกล สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

 

เลื่อนขึ้นข้างบน