กปภ.สาขาบ้านนาสาร ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่

15 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาบ้านนาสาร ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่

นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ โรงกรองน้ำบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ห่างไกล สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน