ประชาสัมพันธ์เชิงรุก...สร้างความประทับใจให้ลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก...สร้างความประทับใจให้ลูกค้า


ประชาสัมพันธ์เชิงรุก...สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยพบปะประชาชนแบบเคาะประตูบ้านเชิญชวนให้ลูกค้าในอนาคตหันมาใช้น้ำประปาและให้ข้อมูลเรื่องการขอติดตั้งน้ำประปา บริเวณบ้านดอนมะเกลือ ม.3 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการขอติดตั้งน้ำประปา อัตราค่าน้ำ ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา และเยี่ยมเยียนลูกค้าปัจจุบันเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา ทำแบบสำรวจความต้องการและการรับบริการของผู้ใช้น้ำ พร้อมแนะนำแอปพิเคชั่น PWA Line Official ให้ลูกค้าใช้บริการเพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสำนักงานประปา เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการผู้ใช้น้ำตามนโยบาย PWA 4.0 ของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน