กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 2/2563” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 2/2563”


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า)  ครั้งที่ 2/2563”

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม "Morning Talk (สนทนายามเช้า)  ครั้งที่ 2/2563" 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.40 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม "Morning Talk (สนทนายามเช้า)
ครั้งที่ 2/2563" ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน กิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้นโยบายจากผู้ว่าการ การประปาส่วนภุมิภาค ในการทำงาน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานที่ตั้งเป้าหมายไว้กับผลการดำเนินงานที่เกิดจริง คือ 3 ป.(1.โปร่งใส2.ปกป้องผลประโยชน์3.ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพ) และ3 ล. (1.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น2.ลดน้ำสูญเสียไม่น้อย5% ของอัตราน้ำสูญเสียปี2563  3.ลดข้อร้องเรียน)นอกจากนี้ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนขอความร่วมมือพนักงานสวมเสื้อ ฟ้าขาว กปภ. หรือแขวนป้ายชื่อ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน