กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต


กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

  

  กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต                  

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง  เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

เลื่อนขึ้นข้างบน