วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานผลิต หน่วยบริการดอนสัก สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยจากการทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานผลิต หน่วยบริการดอนสัก สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยจากการทำงาน


วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานผลิต หน่วยบริการดอนสัก สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยจากการทำงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานผลิต หน่วยบริการดอนสัก สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยจากการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน