วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าตรวจสอบน้ำไหลอ่อนบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาสุราษฎร์ธานี สาเหตุเกิดจากการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำพร้อมกับจ่ายน้ำในเส้นท่อภายในโรงอาหารเลยทำให้น้ำไหลอ่อนภายในระบบของโรงเรียนอละได้ให้คำแนะเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำของโรงเรียน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าตรวจสอบน้ำไหลอ่อนบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาสุราษฎร์ธานี สาเหตุเกิดจากการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำพร้อมกับจ่ายน้ำในเส้นท่อภายในโรงอาหารเลยทำให้น้ำไหลอ่อนภายในระบบของโรงเรียนอละได้ให้คำแนะเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำของโรงเรียน


วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าตรวจสอบน้ำไหลอ่อนบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาสุราษฎร์ธานี สาเหตุเกิดจากการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำพร้อมกับจ่ายน้ำในเส้นท่อภายในโรงอาหารเลยทำให้น้ำไหลอ่อนภายในระบบของโรงเรียนอละได้ให้คำแนะเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำของโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าตรวจสอบน้ำไหลอ่อนบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาสุราษฎร์ธานี สาเหตุเกิดจากการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำพร้อมกับจ่ายน้ำในเส้นท่อภายในโรงอาหารเลยทำให้น้ำไหลอ่อนภายในระบบของโรงเรียนอละได้ให้คำแนะเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำของโรงเรียน

เลื่อนขึ้นข้างบน