การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ส่งพนักงานสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามแผน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ส่งพนักงานสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามแผน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ส่งพนักงานสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามแผน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นำโดย ผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำ

สุ่มตรวจวัดค่าระดับคลอรีน ความขุ่น ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จุดให้ บริการน้ำดื่มฟรีประชาชน และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมประเมินความพึงพอใจ

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน