กปภ.สาขาสมุทรสาคร ล้างถังตกตะกอน ตามแผนงาน WSP ประจำเดือนพฤศจิกายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ล้างถังตกตะกอน ตามแผนงาน WSP ประจำเดือนพฤศจิกายน


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ล้างถังตกตะกอน ตามแผนงาน WSP ประจำเดือนพฤศจิกายน

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ หัวหน้างานผลิต พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อคุณภาพในกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดีมีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ก่อนสูบจ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในการอุปโภค และบริโภคต่อไป ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน