กปภ.สาขาสะเดาร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่12 ยะลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสะเดาร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

14 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาสะเดาร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

 เมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาสะเดา นำโดย นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผจก.กปภ.สาขาสะเดา ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข.5 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สนับสนุนโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำที่สะอาดและปลอกภัยตามโครงการน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด) และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน (ศกร.ตชด.)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน