กปภ.สาขาสะเดาร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่12 ยะลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดาร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่12 ยะลา


กปภ.สาขาสะเดาร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ1 กปภ.ข.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

 เมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาสะเดา นำโดย นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผจก.กปภ.สาขาสะเดา ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข.5 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สนับสนุนโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำที่สะอาดและปลอกภัยตามโครงการน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด) และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน (ศกร.ตชด.)

เลื่อนขึ้นข้างบน