การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563

14 พฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงานและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร ผจก.ได้ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสายงาน ผจก.ได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์น้ำของสาขาไชยา เริ่มดีขึ้นผู้ใช้น้ำพึงพอใจในคุณภาพน้ำของสาขาไชยามากขึ้น ผจก.ได้มอบหมายให้งานบริการฯทำแผนโบว์ตะกอนแต่ละเดือน มอบหมายให้งานอำนวยการดำเนินการทำแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดของสาขาไชยา ผจก.มอบหมายงาน GECC ให้แต่ละสายงานดำเนินการให้ทันเวลา ผจก.แจ้งพนักงานวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จะจัดกิจกรรม Big cleaning day

 
เลื่อนขึ้นข้างบน