กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตามแผนลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตามแผนลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย


กปภ.สาขาราชบุรี  ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตามแผนลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย

ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มอบหมายให้นายภักดี ปัญญาธีระ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัดงานบริการฯ ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว (Leak) ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก ในช่วงเวลากลางคืน พบท่อขนาด 20 มม.จุดรั่วประมาณ 21จุด และท่อขนาด 50 มม.จำนวน 2 จุด เพื่อเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามนโยบายของกปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน