กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "Big cleaning day" ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "Big cleaning day" ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "Big cleaning day"  ในวันศุกร์ที่  8 พฤศจิกายน 2562

ในวันศุกร์ที่  8 พฤศจิกายน 2562 นำโดย นางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day"  ในพื้นที่บริเวณ สถานีผลิตน้ำท่าม่วงทุกคนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีผลิตน้ำท่าม่วง บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ให้มีความน่าอยู่นอกจากจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน