กปภ.สาขาสามพราน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานกปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.สาขาสวนผึ้งเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานกปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.สาขาสวนผึ้งเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)


กปภ.สาขาสามพราน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานกปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.สาขาสวนผึ้งเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์ ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมคณะ และนายประนต ศรีสุนทร ผจก.กปภ.สาขาสวนผึ้ง พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ราชาการสะดวก GECC โดยกปภ.สาขาสามพราน ได้ให้ความรู้และชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก ในปี 2563  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

เลื่อนขึ้นข้างบน