กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2562


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 21.30 น. โดย นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มพร้อมชมรมรัฐวิสาหกิจอำเภอบ้านโฮ่ง ในประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายแค่หลวงประจำปี 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน