กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน