กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายวิลาศ จุมพล หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด งานผลิต ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน58คนจาก สาขาสาธารณสุขสาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงกรองน้ำห้วยจรเข้มาก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้ศึกษาในด้านการบริหารจัดการน้ำ การใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และคุณภาพของน้ำ ตลอดจนกระบวนการทำงานและการผลิตน้ำเพื่อสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้

เลื่อนขึ้นข้างบน