กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการด้วยรัก และห่วงใย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการด้วยรัก และห่วงใย


กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการด้วยรัก และห่วงใย

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการด้วยรัก และห่วงใย

 

กปภ.สาขารัตนบุรี เข้าร่วมโครงการด้วยรัก และห่วงใย ชุมชนบ้านน้ำคำ หมู่ 8 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุริทร์ เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน