กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2562


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันนี้ 22 ตุลาคม 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยได้มีการแนะนำและแสดงความยินดีกับหัวหน้างานที่ย้ายมาใหม่คือ นายกานต์ ไกรฤกษ์ หัวหน้างาน 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

เลื่อนขึ้นข้างบน