กปภ.สาขาศรีสะเกษได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร


กปภ.สาขาศรีสะเกษได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร

กปภ.สาขาศรีสะเกษได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร

กปภ.สาขามุกดาหาร นำโดย นายอำพล สุดนิคม ผจก.กปภ.สาขามุกดาหาร พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ให้การต้อนรับ นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มาศึกษาดูงานของระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขามุกดาหารพร้อมอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการแบ่งปันทักษะของบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และต่างสถานที่ ณ กปภ.สาขามุกดาหารซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรองระบบผลิตตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

เลื่อนขึ้นข้างบน