กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Careโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12 ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Careโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12 ปี 2562


กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Careโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12 ปี 2562

กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Careโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 12 ปี 2562

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน และพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม"Home Care"โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2562 (ครั้งที่ 12/2562)ณ บ้านท่าศรีธรรม ตำบลในเมืองโดยออกพบประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิภายหลังน้ำลด เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา , ให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องน้ำประปา , ต่อท่อภายใน , ย้ายมาตร , ตรวจสอบแรงดันน้ำภายในบ้าน และซ่อมแซมท่อแตกรั่ว โดยไม่คิดค่าแรง ,ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา และประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นpwa8 crmฯลฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน