กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร


กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร

กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร

กปภ.สาขาเดชอุดม นำโดย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าอำเดชอุดม เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรให้มีลัษณะสำคัญ 6 ประการตามที่ ระบบประเมิณคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(SEPA) หมวด 5 อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย


 

เลื่อนขึ้นข้างบน