กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562


กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4/2562 นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลสำโรงทาบ เส้นหน้าตลาดเทศบาล ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ โดยออกพบปะผู้ใช้น้ำเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประปาภายแอพพริเคชั่น Facebook และ Line สอบถามปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปา ตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ระบายตะกอนในเส้นท่อ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำ และให้บริการรับชำค่าน้ำประปานอกสถานที่ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน