กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา


กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา

กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา

 

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ""เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา บ้านจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมแหล่งน้ำกุดปู่ตา มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

เลื่อนขึ้นข้างบน