กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


กปภ.สาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม  2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี  นำโดยนายนพฤทธิ์  ยศตีนเทียน  ผู้จัดการประปาสาขากาญจนบุรี  ผู้ช่วยผู้จัดการประปา และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  " เนื่องในวโรกาสครบรอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในทุกวันที่ 21ตุลาคมของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลื่อนขึ้นข้างบน