การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562”เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562”เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562”เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณ สระพักน้ำดิบสระ 100 ไร่ กปภ.สาขากระบี่ ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562"เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

เลื่อนขึ้นข้างบน