การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/ 2563 และกิจกรรม Big Clearning day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/ 2563 และกิจกรรม Big Clearning day


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/ 2563 และกิจกรรม Big Clearning day

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงานประปาในสังกัด จัดกิจกรรมยามเช้า (Morning Taik) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ในการนี้  ผู้จัดการการประปาฯ ได้เน้นย้ำเรื่องผลการดำเนินงาน เป้าผู้ใช้น้ำ โดยเฉพาะการลดน้ำสูญเสีย การหาท่อแตก ท่อรั่ว การติดตามหนี้ค้างชำระ รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ แก้ไขปัญหาของในงานแต่ละงาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานในองค์กร สำหรับในช่วงเย็นได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อปรับทัศนียภาพของสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน