การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ออก "โครงการเติมใจให้กัน" รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ จุดรับบริการสวนพระไกร (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ออก "โครงการเติมใจให้กัน" รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ จุดรับบริการสวนพระไกร (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ออก "โครงการเติมใจให้กัน" รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ จุดรับบริการสวนพระไกร (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง โดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง   มอบหมายให้ นายชวลิต ชมนาวัง หัวหน้างานอำนวยการ ออก "โครงการเติมใจให้กัน" รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ จุดรับบริการสวนพระไกร​  (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

เลื่อนขึ้นข้างบน