เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้ร่วมงานกับสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการกปภ.สาขาปราจีนบุรี  หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป และช่วงเวลา 19.00  น. ได้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เลื่อนขึ้นข้างบน