การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/63 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/63 ประจำเดือน ตุลาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/63 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/63 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นาย ณ.เณร วัฒนกูล ผจก.กปภ.สาขามหาสารคาม  นางเกศสุดา ยั่งยืน ผช.ผจก.กปภ.สาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กปภ. ผลการดำเนินงานปี 2562 ,เป้าหมายการดำเนินงานปี 2563 การติดตามหนี้ค้างชำระ ,การติดตามแผนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ,การประเมิน ISO และพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละสายงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโรงกรองน้ำห้วยคะคาง กปภ.สาขามหาสารคาม

เลื่อนขึ้นข้างบน