การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการโบล์วน้ำเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อหน้าโรงพยาบาลทับสะแก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการโบล์วน้ำเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อหน้าโรงพยาบาลทับสะแก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการโบล์วน้ำเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อหน้าโรงพยาบาลทับสะแก

          วันที่ 10 ตุลาคม  2562 นายศิริทัย  สวัสดิ์อารี ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายสมโภชน์ ใหม่ทอง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ดำเนินการโบล์วน้ำเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อหน้าโรงพยาบาลทับสะแก เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้น้ำในการจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน