การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการตรวจสอบและถอดล้าง T-Stainer ของโรงพยาบาลทับสะแก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการตรวจสอบและถอดล้าง T-Stainer ของโรงพยาบาลทับสะแก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการตรวจสอบและถอดล้าง T-Stainer ของโรงพยาบาลทับสะแก

       วันที่ 10 ตุลาคม  2562 นายศิริทัย  สวัสดิ์อารี ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายสมโภชน์ ใหม่ทอง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด  ดำเนินการตรวจสอบและถอดล้าง T-Stainer ของโรงพยาบาลทับสะแก เพื่อให้บริการและดูแลระบบการจ่ายน้ำประปาเข้าเส้นท่อโรงพยาบาลทับสะแกไม่เกิดการอุดตัน และมีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการใช้ของโรงพยาบาลทับสะแก

เลื่อนขึ้นข้างบน