การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบวัดใหม่ไทรทองซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบวัดใหม่ไทรทองซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบวัดใหม่ไทรทองซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้นายพงศธร ยุทธนไพบูลย์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ ในอำเภออรัญประเทศ โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี เข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบวัดใหม่ไทรทองซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า เก็บกวาด ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดริมคลอง บริเวณศาลาการเปรียญ ล้างทำความสะอาดถนนภายในของวัดโดยในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน