ผอ.กปภ.ข.๑ ผู้บริหาร กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมหารือกับกรมชลประทาน เรื่อง แผนบริหารจัดการน้ำ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.๑ ผู้บริหาร กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมหารือกับกรมชลประทาน เรื่อง แผนบริหารจัดการน้ำ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓


ผอ.กปภ.ข.๑ ผู้บริหาร กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมหารือกับกรมชลประทาน เรื่อง แผนบริหารจัดการน้ำ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๙ พร้อมนายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี หารือเรื่อง แผนบริหารจัดการน้ำ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ กรณี ปริมาณฝนตกน้อยกว่าทุกปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อย ดังนี้.-

    - การบริหารจัดการน้ำดิบอ่างเก็บน้ำหลักพัทยา ๕ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต และอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน

    - แผนการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลส่งมาผลิต-จ่ายในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาพัทยา (พ)

    - แผนแหล่งน้ำดิบสำรองจากอ่างเก็บน้ำมาบฟักทองและอ่างเก็บน้ำห้วยตู้

    - การขออนุญาตขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก กรณี น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อย เพื่อเพิ่มปริมาณการกับเก็บน้ำในช่วงหน้าฝน

     ทั้งนี้ เป็นการบูรณการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : EEC

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน