กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน ดูแลประปาหมู่บ้านหลังน้ำลด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน ดูแลประปาหมู่บ้านหลังน้ำลด


กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน  ดูแลประปาหมู่บ้านหลังน้ำลด

           นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรม

กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน โดยลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน ตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือวิชาการระบบประปาแก่ อปท. ในพื้นที่

ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบประปาของ อปท. สู่สภาพปกติพร้อมให้บริการประชาชน ณ ที่ตั้งประปาหมู่บ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม2562

เลื่อนขึ้นข้างบน