การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากากาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากากาดไทย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากากาดไทย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากากาดไทย

กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมพนักงานในสังกัด

 ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ด้วยจิตอาสา เพื่อต่อลมหายใจของเพื่อนมนุษย์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน