กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2563


กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9ตุลาคม  2562 กปภ.สาขาอ้อมน้อยจัดกิจกรรม 5ส. (BigCleaningDay) ครั้งที่ 1/2563 นำโดยนายพิชัย  พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส.(Big Cleaning Day) ในบริเวณพื้นที่สำนักงานกปภ.สาขาอ้อมน้อย ด้วยการเก็บเอกสารที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสำนักงานให้สะอาด เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาติดต่อ และสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน กปภ.สาขาอ้อมน้อย

เลื่อนขึ้นข้างบน